Skip to content

06 – 82621412    info@thpd.nl

Menu

Een effectieve en inspirerende vorm van “Collegiaal Leren”.  

In te zetten als onderdeel van een leiderschapstraject of voor collega’s c.q. vakgenoten die zich professioneel willen ontwikkelen en kennis delen . Kern is “Leren van en met elkaar”.

Kenmerken hiervan zijn:

  • Via een gestructureerde methode reflecteren op praktijksituaties
  • De deelnemers brengen om beurten een vraagstuk in
  • Groepsgrootte 6 personen
  • Een sessie duurt 2,5 uur
  • Rol THPD: facilitator, bewaakt het proces, de tijd en de methode
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat

Een succesvol intervisietraject vraagt om een stevig commitment van alle betrokkenen.

“ik vond de sessies erg prettig en je hebt de begeleiding
van iedereen op een fijne en integere wijze gedaan, iedereen in zijn/haar
waarde gelaten en vertrouwen gegeven.
Toegevoegde waarde was te ervaren tegen welke problemen
collega’s aanlopen en hoe ze daar op hun eigen manier mee omgaan” en dat ook
een geheel andere benadering van een probleem tot een goede oplossing kan
leiden”.
Manager financiële dienstverlening.