Skip to content

06 – 82621412    info@thpd.nl

Menu

Aanpak

Belangrijkste principes van waaruit ik werk:

  • Focus op het positieve, zoeken naar mogelijkheden
  • Uitgangspunt is de kracht van mensen
  • “Learning bij doing” , het echte leren vindt plaats in het werk zelf
  • Maatwerk in co-creatie met de klant; partnership en benutten van aanwezige expertise en  capaciteit
  • Creëren van succes door zetten van kleine stappen en regelmatig bijstellen
  • Aansluiting op organisatieperspectief.
    Individuele – en teamontwikkeling staat niet los van visie en doelen organisatie

Referenties

  • “Tanja is een prettige persoonlijkheid die goed kan luisteren, doorvragen en oprecht haar ondersteuning uitvoert. Ze is betrokken, denkt mee en gaat vooral uit van de eigen kracht van een ieder”.

  • Tanja is een coachende coach pur sang. Aan de hand van heldere thema’s stimuleert ze je tot zelfonderzoek van je dagelijkse praktijk en de vraagstukken die je hebt, daarbij gebruik makend van wijsheden uit soms verrassende hoek. Ze beschikt over een grote ervaring en een breed scala aan interventies, uitspraken en definities waarmee ze jouw onderzoek naar antwoorden op een treffende manier weet te prikkelen.